Pozew o rozwód. Jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega dzięki tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się być to powód i druga strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest realny tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak najbardziej może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego obszaru zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Przeważnie jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego bez orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Przy dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy męczące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód mozesz sprobowac tego zyskał akceptację ze strony www sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Pozew o rozwód. Jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych”

Leave a Reply

Gravatar